Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang.

Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal, blant annet, jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Dagens fag skal beholdes, men innholdet skal fornyes. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Det er ønsker om mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.

Følgende områder blir prioritert i fagfornyelsen:

  • Dybdelæring

  • Tverrfaglige temaer

  • Kjerneelementer i fag


På Beisfjord skole, sammen med de andre skolene i kommunen, jobber vi systematisk med å gjøre oss kjent med den nye planen


For mer informasjon se Utdanningdirektoratets sider: Udir