Trivselsleker

Trivselsleker

GENERELT

Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er ikke et antimobbeprogram. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal programmet bevirke at alle elever blir inkludert i leken.

ELEVORGANISERING

Elever på 4.-7. trinn velges til trivselsledere for et halvt år av gangen. (Valget består i at elevene gjennom en hemmelig nominasjon sier sin mening om hvem som bør ha vervet, men at læreren avgjør.) Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse, og de legger til rette for lek i storefri.

VOKSENORGANISERING

Skolens ”vanlige” inspiserende voksne følger med på / tar seg en tur innom lekestasjonene på sitt område. Skolen har en øverste TL-ansvarlig.