Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

på Beisfjord skole


På Beisfjord skole har helsesykepleieren kontor i 2.etasje. Caroline vil være på kontoret onsdager og torsdager.


Helsesykepleier

Caroline Erlid Finsveen

tlf: 95079440

epost: caroline.finsveen@narvik.kommune.no

Om skolehelsetjenesten:

Helsetjenesten i skolen er et lovpålagt kommunalt lavterskeltilbud.

Helsesykepleier har taushetsplikt, så lenge det ikke er fare for liv og helse.

Mål for skolehelsetjenesten:

  • Forebygge sykdom og skade,-fremme elevenes fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle helse.

  • Ha oversikt over elevenes helsetilstand.

  • Våre samarbeidspartnere er bla, foreldre, skolen, lege, BUP, barnevern, PPT, ressursteamet, psykisk helseteam og politiet.

Faste oppgaver for helsesykepleier i skolehelsetjenesten:

1. klasse

Skolestartundersøkelse både hos helsesykepleier og lege. Alle elevene i 1. klasse får tilbud, og dette gjennomføres på høsten etter skolestart.

Helsestund i klassen hvor helsesykepleier, fysioterapeut og skolelege har forskjellige stasjoner med elevene hvor ulike temaer blir snakket om. Tema er blant annet kropp, grenser for seg selv og andre, tørre å si ifra, vennskap og følelser.

2. klasse

Vaksine mot Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste. Her ønsker vi at foresatte følger eleven til vaksineringen.

3. klasse

Elever på 3. trinn får tilbud om individuell helsesamtale med blant annet oppfølging av vekt og lengde, hvordan de trives på skolen og helsestatus.

Elevene har Psykologisk førstehjelp undervisning i klassen der vi snakker om følelser, og hvordan eleven selv kan lære å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter. Vi snakker om de røde/onde og ødeleggende tankene, og de grønne/gode hjelpsomme tankene.

5.klasse

Undervisning om pubertet, hygiene og egenomsorg. Vi deler klassen i jente og guttegrupper. Elevene får også med seg et hefte hjem “Hva skjer” som tar opp de temaene vi har snakket om.

6. klasse

MMR-vaksine (Meslinger, kusma, røde hunder)

7. klasse

HPV-vaksine, alle jenter og gutter får tilbud om vaksine som forebygger livmorhals/anus og peniskreft. Vaksinen gis i to doser, høst og vår. Undervisning til elevene om forhold til kropp, sette egne grenser, holdninger, vennskap, rus, sosiale medier og nettvett. En forberedelse til overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

Vi ønsker et godt samarbeid mellom skole og hjem. Det er viktig at skolen, skolehelsetjenesten får beskjed hvis det er noe som gjør skolehverdagen tung eller vanskelig for eleven, slik at de kan bli møtt og tatt vare på en best mulig måte.