Pedagogisk arbeid

Narvikskolen har dette skoleåret en del felles skoleutviklingsprosjekter:

  • LP revitalisering

  • Olweusrevitalisering

  • Skolebasert kompetanseutvikling - Fagfornyelsen

I tillegg har Narvikskolen innført nytt skoleadministrativt system - Visma Flyt skole.

Beisfjord skole skal i tillegg jobbe med Vurdering for læring/ Fagfornyelsen - hvor elevmedvirkning står i fokus. Dette i samarbeid med Nord Universitet og Håkvik skole.