Pedagogisk arbeid

Narvikskolen har dette skoleåret en del felles skoleutviklingsprosjekter:

  • Fagfornyelsen

  • Olweus

  • Vurdering for læring