Ansatte

Rektor

Ingeborg Sand Øgård

Tlf: 97178527

ingeborg.sand.ogard@narvik.kommune.no


Inspektør/Leder SFO


Tlf: 

kristine.skavikmo@narvik.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeider/ Kontakt SFO

Alexander Jørgensen

Tlf: 95985434

alexander.jorgensen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 1.klasse

Kathrine Karlsen

kathrine.karlsen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 2.klasse

Kristine Skavikmo

kristine.skavikmo@narvikskolen.no

Kontaktlærer 3. klasse

Ingrid Skogli

ingrid.skogli@narvikskolen.no

Kontaktlærer 4.klasse

Isabelle Niia

isabelle.niia@narvikskolen.no

     Kontaktlærer 5. klasse

Juho Jääskeläinen

juho.jaaskelainen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 6. klasse

Jeanette Erlandsen

jeanette.erlandsen@narvikskolen.no

Lærer

Marit Hasselberg

marit.hasselberg@narvikskolen.no

Digital pedagogisk veileder

Juho Jääskeläinen 

juho.jaaskelainen@narvikskolen.no 

Kontaktlærer 7.klasse

Hanne Kvanmo

hanne.kvanmo@narvikskolen.no

Faglærer(Permisjon 23/24)

Sandra Svendgård

sandra.svendgard@narvikskolen.no
Barne- og ungdomsarbeider

Karina Eliassen

karina.eliassen@narvikskolen.no

Fagarbeider

Berit Hergot

berit.hergot@narvikskolen.no

Fagarbeider

Veronika Eilertsen

veronika.eilertsen@narvikskolen.no
Renholder

Sirikanya Permpetch

Helsesykepleier

Caroline Erlid Finsveen

tlf: 95079440

caroline.finsveen@narvik.kommune.no