Vurdering for læring

Vurdering for læring

Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Gjennom elevundersøkelsen har elevene sagt at de ønsker å være mer involvert i sitt eget læringsarbeid. Elevmedvirkning og egenvurdering er nøkkelord her.

Derfor ønsker vi å forbedre vår praksis ved skolen. Vi ønsker å jobbe systematisk og målrettet for å involvere elevene i opplæringen i større grad.

Vi er heldige og får veiledning til dette arbeidet, sammen med andre skoler i kommunen, av Nord Universitet i Bodø.