Elevrådet

Elevrådet


Elevrådet

Elevrådet på Beisfjord skole har representanter fra 4.-7. klasse.

Skoleåret 2019/2020 er elevrådslederne fra 7.klassetrinn:

Saker vi arbeider med er i hovedsak å følge opp miljøet i klassene, skolegården, arrangement eller innkjøp. Det gjennomføres møter hver tredje uke.

Tillitsvalgte har som oppgave å informere klassen om elevrådets arbeid, samt bringe videre saker fra klassen.

Lederne deltar på skolens Samarbeidsutvalg-møter, og har også ulike oppgaver som for eksempel åpninger eller taler på skolens fellesarrangement.

Elevrådet følger opp skolens Olweusarbeid og skal være med på å skape holdninger som forebygger mobbing.

Kontaktlærer elevrådet

2019/2020

Ingrid J. Skogli