SU

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet

  • Skolens informasjonsvirksomhet

  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen

  • Forslag til budsjett

  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket

  • Plan for hjem-skole-samarbeid

  • Skolevurdering

  • Trafikkforholdene

  • Skoleskyss

  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene